Ny roman!


I handeln 30 november 2021

”/…/ Liksom Mikael Thörnqvists första bok om Yasmine, Fotbollshoran (2015), är detta en mycket stark, omskakande och viktig roman om en ung kvinna, utsatt för patriarkal kultur, våld och kvinnoförtryck. Mycket skickligt, på ett följsamt och lättillgängligt språk tecknas Yasmines öde, där det deskriptiva berättandet varvas med Yasmines hjärtskärande dagboksanteckningar. Person- och miljöskildringarna är utmärkta, inte minst Yasmines våndor och känsloliv är suveränt skildrade. Yasmines sista match är en mycket läsvärd, gripande och angelägen roman som förtjänar en stor läsekrets.

Helhetsbetyg: 5.

Skalan för helhetsbetygen är femgradig enligt följande: 5 – Briljant; 4 – Mycket bra; 3 – Bra; 2 – Ordinär; 1 – Undermålig.”

Staffan Wennerlund, BTJ-häftet nr 6 2022